O programie Tik-TakProgram komputerowy Tik-Tak jest niezwykle prostym narzędziem służącym do rejestracji i rozliczenia czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Rejestracja pobytu dziecka w przedszkolu może odbywać się w dwojaki sposób:
  • na bieżąco  - rejestracja wejścia i wyjścia za pomocą czytnika kodów kreskowych lub ręcznego wpisania identyfikatora dziecka
  • w dowolnie wybranym momencie (np. raz w tygodniu lub raz w miesiącu)  - przez wpisanie godzin obecności dziecka w przedszkolu (ten sposób nie wymaga czytnika kodów kreskowych).
Na podstawie doświadczeń użytkowników, którzy używają systemów opartych na tzw. czytnikach kart chipowych, można wyciągnąć wnioski, że rodzice nie zawsze radzą sobie z samodzielną rejestracją pobytu dziecka w przedszkolu. 

Rodzice lub opiekunowie często zapominają tych kart lub z takich czy innych względów nie dokonują rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu. Takie postępowanie sprawia, że personelowi przedszkola,
bez odpowiednich narzędzi do dyscyplinowania rodziców lub opiekunów przyprowadzających dzieci, trudno ustalić faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu.


Program Tik-Tak oparto na założeniu, że to pracownicy przedszkola dbają o prawidłową rejestrację pobytu dzieci w placówce. Właściwe rozliczenie pobytu dziecka w przedszkolu jest przede wszystkim w interesie przedszkola i zwalnia rodziców od noszenia identyfikatorów i pamiętania o tym, że należy niezależnie od okresu pobytu dziecka w przedszkolu dokonać rejestracji wejścia i wyjścia.

Dlatego przy projektowaniu programu przyjęto zasadę, że będą go obsługiwać dowolnie wybrani pracownicy przedszkola. Dzięki niezwykłej prostocie, program mogą obsługiwać nawet te osoby, które dotychczas nie miały kontaktu z komputerem.
Poza tym przedstawione rozwiązanie jest nieporównywalnie tańsze od innych.

Program Tik-Tak można konfigurować tak, aby umożliwić zastosowanie jednej stałej stawki za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu (np. 1,00 zł) lub nawet do różnych 10 różnych stawek za godzinę.


Podobnie łatwo skonfigurować program tak, aby zliczał czas pobytu w systemie godzinowym (liczona jest każda rozpoczęta płatna godzina pobytu), lub rozliczał faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu (program liczy czas pobytu z dokładnością do 1 minuty i tak też rozlicza kwoty za płatny pobyt dziecka w przedszkolu).

Program umożliwia odejmowanie od czasu faktycznie spędzonego w przedszkolu, czasu wykorzystanego na zajęcia dodatkowe (religia, nauka języków i inne nie zaliczane do godzin dodatkowych płatnych).

Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu, a także deklarowaną ilość spożywanych posiłków.
Istnieje także możliwość określenia tzw. tolerancji zapisu, to jest czasu po jakim program zaliczy rozpoczętą godzinę jako dodatkowo płatną.